Alles over Tom Balthazar

"Gevallen waarbij artsen bot weigeren instructies van de directie of van de hoofdarts op te volgen in verband met het uitstel van niet-dringende zorg omwille van covid zijn ons nog niet ter ore gekomen. Echte conflicten doen zich niet voor. Al wordt er natuurlijk al eens over gediscussieerd."

De Vlaamse regering keurde op 15 november een BVR goed dat de vergunning van het 'niet-dringend liggend ziekenvervoer' verder regelt. Vanaf midden volgend jaar moeten alle ziekenwagendiensten die deze service aanbieden over een vergunning beschikken.

Nu de verkiezingen naderen, blijkt plots dat bijna alle betrokkenen in de gezondheids- en welzijnssector ontevreden zijn over de huidige verdeling van de bevoegdheden tussen federale staat en deelstaten.