Alles over toelatingsexamen

In Franstalig België zijn 641 kandidaten geslaagd voor het toelatingsexamen dat op 8 september jl. plaatsvond: zij kunnen zich nu inschrijven aan de geneeskundefaculteit of de faculteit tandheelkunde. In vergelijking met vorige jaar zijn er zo vier tot vijf keer minder eerstejaarsstudenten.

Valerie Van Peel reageert tevreden over het akkoord dat de regering heeft bereikt inzake de artsenquota. Een scheefgegroeide situatie die Vlamingen laat betalen voor Waalse overconsumptie wordt nu eindelijk rechtgetrokken, stelt het N-VA-Kamerlid in een persmededeling.

In het Belgisch Staatsblad van vrijdag 14 april staat het decreet van de Franse Gemeenschap dat dit jaar het toelatingsexamen voor geneeskunde (en voor tandheelkunde) invoert.

In Artsenkrant van 3 februari 2017 verweet dokter Marc Moens prof. Elie Cogan cynisch te zijn. "Van professor Cogan mag iedereen zijn studies geneeskunde aanvatten, maar er moet een vestigingswet komen. Een cynisch plan: bewust meer artsen opleiden dan nodig en ze dan de woestijn insturen." Prof. Cogan dient hem nu van antwoord.

De plannen voor een Frans toegangsexamen voor de geneeskundestudies (inclusief tandheelkunde) worden concreet. Er zou één centraal examen komen op 8 september. Het decreet werd aangepast aan opmerkingen van de Raad van State, die zich er nu opnieuw over moet buigen.

Alle studenten geneeskunde in Franstalig België met 45 studiepunten mogen naar het tweede jaar. Dat heeft minister van Hoger Onderwijs Jean-Claude Marcourt vandaag (21/9) beslist. Hij schikt zich daarmee naar gerechtelijke uitspraken eerder deze week.

Minister Maggie De Block vraagt aan de Franstalig minister bevoegd voor hoger onderwijs snel een decreet goed te keuren dat een toelatingsexamen invoert vóór het eerste jaar geneeskunde. Dat decreet zou er moeten zijn voordat de ministerraad het KB definitief goedkeurt dat het contingent voor artsen bevriest op 60% voor Vlaanderen en 40% voor Franstalig België.