Alles over Tim Joye

In welke mate heeft de financiering een impact op de zorg voor chronisch zieken en patiënten met multimorbiditeit? Kunnen we op dat vlak lessen leren uit de organisatie van de zorg in het buitenland, meer bepaald in Nederland en Zweden? Die onderzoeksvragen belichtte huisarts in beroepsopleiding Tim Joye in zijn masterproef.