Alles over Tienen

Er is een overvloed aan wellness-apps maar weinigen werden ooit onderzocht en gevalideerd. Stein Omey lichtte de recente literatuur door. Coaching, educatie en de patiënt prikkelen om zelf zijn zorg in hand te nemen werken het beste in m-Health. Doel is dan: de therapietrouw bevorderen.

Donderdag 21 september vond er een Taskforce Wachtposten plaats, die de verdere uittekening van het landschap van de huisartsenwachtdienst besprak. Binnen vier jaar moeten wachtposten het hele grondgebied bestrijken. Deze posten moeten tegen dan ook allemaal aangesloten zijn op het 1733-systeem.