Alles over thuishospitalisatie

Twaalf proefprojecten rond thuishospitalisatie krijgen van Maggie De Block het licht op groen. De helft draait rond intraveneuze antibioticatoediening. In de testfase zullen 35 ziekenhuizen betrokken zijn, en 1.300 patiënten. De proefprojecten passen in een traject rond de ziekenhuishervorming.