Alles over Thuisarts.nl

De Nederlandse website Thuisarts.nl, waar mensen informatie kunnen opzoeken over aandoeningen en gezondheidsklachten, trekt steeds meer bezoekers aan. In de eerste helft van 2022 steeg het totaal aantal keren dat de website werd geraadpleegd van 7,3 miljoen naar bijna 40 miljoen keer in vergelijking met 2021.

Uw menig telt!

Hoe blijft u up-to-date van de actualiteit in de gezondheidszorg? Hoe makkelijk of moeilijk vindt u het om de jaarlijkse accrediteringspunten te behalen? Wat is uw toonaangevende medische informatiebron? Heeft u een abonnement op Artsenkrant? Help ons deze prangende vrAAAgen te beantwoorden en u zo in de toekomst steeds op de door u gewenste manier en met de juiste activiteiten te kunnen blijven informeren.

Help ons deze prangende vrAAAgen te beantwoorden!