Alles over Thomas van Goethem

De natuur schrijft over zichzelf dankzij de mens die met taal die natuur juist tracht te doorgronden. Twee romans zoeken naar de betekenis van de natuur voor ons wezen en welzijn, een ecologisch-historische verkenning brengt onze eeuwenlange verhouding met de natuur in kaart.

Uw menig telt!

Hoe blijft u up-to-date van de actualiteit in de gezondheidszorg? Hoe makkelijk of moeilijk vindt u het om de jaarlijkse accrediteringspunten te behalen? Wat is uw toonaangevende medische informatiebron? Heeft u een abonnement op Artsenkrant? Help ons deze prangende vrAAAgen te beantwoorden en u zo in de toekomst steeds op de door u gewenste manier en met de juiste activiteiten te kunnen blijven informeren.

Help ons deze prangende vrAAAgen te beantwoorden!