Alles over Theo Francken

Meer dan 300 studenten beginnen aan een beroepsopleiding huisartsgeneeskunde. Anders verwoord: 41% van de afgestudeerden opteert voor de specialisatie huisdokter. Dat is opmerkelijk, een decennium terug kon de richting amper 90 studenten verleiden. Het scheelt een slok op de borrel en het is nodig ook. Rekening houdende met de vergrijzing en de kortere werkweken die jonge huisartsen (m/v) kloppen, zou de jaarlijkse instroom circa 216 eenheden moeten bedragen. Enkel om op peil te blijven. Gezien de jarenlang opgelopen achterstand mag het nu een beetje meer zijn. Een volgehouden inspanning is nodig. Of er in een nabije toekomst jaarlijks meer dan 300 huisartsen afstuderen, is natuurlijk ook koffiedik kijken. Bovendien houden de cijfers geen rekening met een toenemende morbiditeit bij de bevolking.