Alles over The British Medical Journal

Die vraag is de afgelopen weken onderwerp van discussie in de Britse medische pers nadat het Britse orgaan voor medische deontologie nieuwe richtlijnen uitgebracht heeft. Daarin staat uitdrukkelijk dat artsen patiënten en collega's "vriendelijk, empathisch en respectvol" moeten behandelen.

Eerdere studies hadden al aangetoond dat er een verband bestaat tussen de intelligentie van kinderen en adolescenten (gemeten aan het IQ) en de levensverwachting. Vorsers van de Universiteit van Edinburgh hebben dat verband verder onderzocht.

Om u te helpen

Een digitaal platform voor en door artsen (in spe) met artikels, getuigenissen, opinies, webinars over mentaal welzijn. Doel: de zorgsector menselijker maken. Initiatiefnemers zijn Artsenkrant en Arts in Nood.

Meer info