Alles over Syndicaat van Vlaamse Huisartsen

Eind februari werden nieuwe representativiteitsregels voor artsenvertegenwoordiging in de ministerraad goedgekeurd. Dit gebeurde uiteraard niet zonder dat voorafgaand de huidige "representatieve organen" (zeg maar de medicomut) daarover hun zeg hebben gehad.

Alles in het teken van meer veiligheid. Het lijkt wel of dit het hoogste doel is geworden. Terreuraanslagen hebben ons allemaal wakker geschud. Want de veilige geborgenheid en onbezorgde vrijheid die we in onze westerse democratieën vanzelfsprekend vonden was meteen niet meer zo evident.

De huisartsenzorg is - ook al beweren sommigen het tegendeel - in ons land nog altijd laagdrempelig en goedkoop. Huisartsen komen dan ook dagelijks in contact met vele patiënten... steeds vele erg verschillende mensen, verschillende karakters ook, verschillende problemen. Medische problemen uiteraard... maar heel vaak ook begeleidend sociale, psychische en emotionele factoren die daarbij horen.

De economische lente is ingetreden! De weg naar nieuwe groei is ingezet. De zwaluwen van deze nieuwe lente waren de leden van "de groep van 10". Werkgevers en werknemers kwamen immers recent tot een akkoord! Bovenop een indexatie werd zelfs nog ruimte gevonden voor 1,1% loonsverhoging. Na jaren van "besparingsberichten" en "indexsprong" lijkt het alsof de sluizen weer zijn opengezet. Globale loonsverhoging van 4% is in het vooruitzicht gesteld!

We lazen het in een artikeltje over een kleine Amerikaanse studie. In de USA was men tot de vaststelling gekomen dat voor elk uur dat een arts besteedt aan het behandelen van een patiënt er twee uur tijd werd geïnvesteerd in het bijhouden van elektronische dossiers en administratie. We moeten er niet aan twijfelen. Ook bij ons is dit het geval.

Het Syndicaat van Vlaamse Huisartsen grijpt het incident in Schaarbeek -waarbij een arts werd aangevallen- aan om meer veiligheid te eisen. Het SVH port de overheid aan in het e-healthsysteem een 'risico-evaluatie aan het rijksregisternummer te koppelen.' Dit kan hulpverleners online aangeboden worden zodra ze met een patiënten-identificatie (via eID/RR nummer) inloggen.