Alles over Stefaan Van Hecke

Momenteel verzekeren 135 huisartsen de medische basiszorg in de Belgische gevangenissen. Voor hen is een quotum voorzien van 2.330 consultatie-uren. De dienst 'Gezondheid Gevangenissen' gaat er vanuit dat elke dag 10% van de gedetineerden een dokter bezoekt.