Alles over Solidaris

Om het begrotingstekort binnen de Europese doelstellingen te krijgen, moet de federale regering in 2024 813 miljoen besparen. Daarvan zou 387 miljoen van de ziekteverzekering moeten komen. Solidaris, het socialistische ziekenfonds, gaat niet akkoord.

De facto lijkt de derdebetalersregeling bij de huisartsen op vrijwillige basis de standaard te worden. Het valt dus te betwijfelen of een verplichting nog prioritair is. Dat stelt Solidaris verwijzend naar cijfers van het Nationaal Intermutualistisch College. In 2022 rekenden acht huisartsen op tien enkel remgeld aan.

"Gezien de grote kost voor het Riziv en de ziekenhuizen vinden we, op basis van literatuurstudie en onze eigen analyse, dat de gezondheidswinst van robotchirurgie ten opzichte van laparoscopische ingrepen onvoldoende is aangetoond", aldus Solidaris. Het ziekenfonds is voorstander van een rationelere programmatie van Da Vinci-robots en van een globale, meer forfaitaire financiering.

"Een uniforme, forfaitaire financiering ongeacht de gebruikte techniek bij radicale prostatectomie bespaart het Riziv jaarlijks drie miljoen. Dat lijkt een peulschil maar als je weet hoeveel nieuwe technologie er op ons afkomt..."

GYNAECOLOGIE De pil is nog altijd het meest gebruikte voorbehoedsmiddel, maar verliest toch terrein. Almaar meer vrouwen staan er wantrouwig tegenover of geven de voorkeur aan methoden die ze als natuurlijker, minder belastend en meer egalitair beschouwen.

Om u te helpen

Een digitaal platform voor en door artsen (in spe) met artikels, getuigenissen, opinies, webinars over mentaal welzijn. Doel: de zorgsector menselijker maken. Initiatiefnemers zijn Artsenkrant en Arts in Nood.

Meer info