Alles over Sociale Zaken

Minister De Block heeft een regeling in de maak die de terugbetaling van psychotherapie eindelijk mogelijk zal maken. De patiënt betaalt 11 euro uit eigen zak en heeft een verwijsbrief nodig van de huisarts (of psychiater).

Op 17 mei vindt het 22ste Colloquium Automatisering en Zorgverlening van de informaticaverpleegkundigen plaats. Geen beter congres om de stand van zaken over e-health op te meten.

DNA

Zonder veel ophef wijzigen de officiële erkenningscriteria voor artsensyndicaten. De nieuwe modaliteiten sporen met de geest van de oorspronkelijke wet: een vakbond moet huisartsen en specialisten tellen en in twee gewesten actief zijn.

Op het Verzekeringscomité werd maandag de KPMG-audit van de wijkgezondheidscentra voorgesteld. Verder in onze krant lichten we er opvallende resultaten uit en geven we enkele uiteenlopende reacties. Maar wat gebeurt er nu verder? Het verhaal is nog niet afgelopen, laat Open VLD-minister De Block verstaan.

Telegeneeskunde of online hulpverlening geraakt in de gezondheidszorg stilaan ingeburgerd en groeit als een kool. Ook in de geestelijke gezondheidszorg lijkt e-mental health een nieuw buzzwoord te zijn. Het is een jonge tak aan de groeiende en bloeiende boom van de psychiatrische hulpverlening.

Het Verzekeringscomité boog zich maandagochtend over de terugbetaling van het NIPT. Laboratoria die voor 1 juli bij BELAC een accreditering voor de test hebben aangevraagd, kunnen de test uitvoeren tegen terugbetalingstarief maar zullen het geld pas later krijgen.

Zaterdag was 1 april en vrijdag 31 maart vroegen we in Artsenkrant om u uitgerekend die zaterdag in te schrijven voor een etentje met minister De Block. En wel in haar favoriete visrestaurant. Helaas pindakaas, het was een aprilvisje. Negen artsen tuimelden erin met open ogen.

Voor de keynote lecture had het BSC op zijn 36ste jaarlijke congres een bijzondere gast uitgenodigd: collega arts én minister Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block. Zij legde het cardiologenpubliek uit dat samenwerking in ziekenhuisnetwerken - gekoppeld aan kwaliteitscontrole - het tegenmedicijn vormt voor de scheefgroei tussen toenemende behoeften en beschikbare middelen.

Minister De Block (Open-VLD) heeft met haar beleid wel degelijk het belang van de patiënt voor ogen, stelt ze tegenover de media. Ze pakt uit met cijfers die dat moeten bewijzen. De balans pakt uit in het voordeel van de patiënt. Over vier jaar tijd wordt zelfs 806 miljoen euro uitgetrokken voor vernieuwingen die patiënten ten goede komen.

Ziekenfondsen moeten gezondheidsfondsen worden. Dat staat in het toekomstpact dat minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block onlangs heeft gesloten met de ziekenfondsen. Voor de socialistische mutualiteiten betekent dat meer van hetzelfde. Wij zetten al jaren in op meer preventie en hebben als eerste het zwaartepunt van onze werking van ziekte naar gezondheid verlegd. Andere zijn ons gevolgd. Mijn bekommernis is: welke bijdrage willen de regeringspartijen leveren om mensen gezond te houden én - niet onbelangrijk - om zieke mensen weer gezond te maken?

De belangrijkste spelers uit de gezondheidszorg zijn het vertrouwen in hun voogdijminister op Sociale Zaken en Volksgezondheid volledig kwijt. Dat is het belangrijkste besluit uit een gezamenlijke poll georganiseerd door Artsenkrant/Le Journal du Médecin, de Apotheker/Le Pharmacien en HealthCare Magazine (titel voor leidinggevenden in de ziekenhuizen).

Het lag in de lijn der verwachting dat de gewelddadige dood van Patrik Roelandt als katalysator zou dienen voor een (her)nieuw(d) debat over de veiligheid van huisartsen en van zorgverleners in het algemeen. Dat de artsensyndicaten meteen de druk opvoerden, lag voor de hand. Het is echter zeker ook een goede zaak dat de Orde der artsen in deze materie het voortouw wil nemen.

Aan welke eisen moeten artsen van buiten de EU (en EER) voldoen om in België de geneeskunde te beoefenen, of hier gedurende beperkte tijd een klinische opleiding te volgen? De Orde onderzocht deze kwestie naar aanleiding van een vraag van minister Maggie De Block naar het statuut en de taalkennis van fellows. Opvallend: de Orde zegt maar weinig over de taalkennis.