Alles over sociaal statuut

Hebt u uw aanvraag voor het sociale voordeel dat u kunt genieten bij het Riziv nog niet ingediend, dan moet u dringend in actie schieten. U hebt nog tot eind deze week.

Frederik Deman reageerde namens Vaso geërgerd op het ASGB-standpunt om de regeling voor de pensioenbijdragen voor assistenten opnieuw te bekijken. Laat ons in hemelsnaam mee aan tafel zitten, luidt de roep van de artsen-specialisten in opleiding.

"De Nationale Commissie is het erover eens dat we het voorstel voor pensioenopbouw voor de aso's en haio's opnieuw moeten bekijken. Er komt een werkgroep waarop ook de artsen in opleiding zijn uitgenodigd."

Om de pensioenbijdragen te financieren voor alle artsen in opleiding - haio's en aso's - is 40,8 miljoen euro per jaar nodig. Dat blijkt uit een nota die voorlag op de Nationale Commissie van 12 november.

Het Riziv zette de procedure online voor de aanvraag van uw 'sociaal statuut' in 2018. Het aanvraagformulier, dat het Riziv u bezorgt, moet u voor 30 juni a.s. terugsturen.

Op de Nationale Commissie van maandag 19/2 lag het dossier voor van artsen die de minimumactiviteit niet halen voor het 'sociaal statuut'. Ze konden tot september vorig jaar een verzoek - een 'assimilatieaanvraag - indienen bij het Riziv om hun situatie te herbekijken. Het Riziv hakt tegen eind april de knoop door.

Een regeling is in de maak om artsen die met pensioen zijn maar nog doorwerken, een voordeel te bieden dat vergelijkbaar is met het 'sociaal statuut'. Kartel eist dat dit voordeel ook vrij zal blijven van belastingen.

Op 65-jarige leeftijd, na 40 jaar werken, kan dokter Eddy Deveneyns alvast beginnen te genieten van een aanvullend pensioen. Daarvoor levert hij al 35 jaar bijdragen - maar wat dat hem uiteindelijk opbrengt, laat hem beteuterd achter.

Volgens een nota die gisteren werd besproken op de Nationale Commissie zouden, door het invoeren van de activiteitsdrempel, 2.813 artsen volgend jaar uit de boot vallen voor het 'sociaal statuut'. Vooral de groep van klinisch biologen en die van fysiotherapeuten zouden door de maatregel getroffen worden.

Artsen die werken volgens conventietarieven en die in 2017 rekenen op het bedrag voor hun 'sociaal statuut', moeten vanaf dat jaar rekening houden met een extra voorwaarde. Een belangrijk punt dat deze week nog eens onder de aandacht werd gebracht.