Alles over Singh

Naar alle waarschijnlijkheid zijn voorouders van de knaagdieren in het verleden herhaaldelijk besmet met coronavirussen die gelijken op het sars-CoV-2, waardoor ze tolerantie voor of resistentie tegen die pathogenen virussen hebben ontwikkeld. Volgens Amerikaanse vorsers zou het dus best kunnen dat knaagdieren nu reservoirs van virussen zijn die gelijken op het sars-CoV-2, maar die voor ons, primaten, echter gevaarlijk kunnen zijn.

Om u te helpen

Een digitaal platform voor en door artsen (in spe) met artikels, getuigenissen, opinies, webinars over mentaal welzijn. Doel: de zorgsector menselijker maken. Initiatiefnemers zijn Artsenkrant en Arts in Nood.

Meer info

In the picture

Naar het meest recente dossier