Alles over SERV

Burn-outs zijn een immens probleem. Volgens een onderzoek van SERV, de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, heeft 1 op de 8 Vlaamse werknemers last van klachten die kunnen leiden tot een burn-out. Dat aantal is vooral de laatste drie jaar gestegen. En ook al komen burn-outs meer voor bij bepaalde beroepen - dierenartsen kwamen onlangs in het nieuws - toch kan het ieder van ons overkomen. Het treft alle leeftijden, mannen en vrouwen, in alle sectoren, op alle niveaus.

De Vlaamse regering heeft een decreet klaar over het Overlegcomité WVG. Dat tripartite-overlegorgaan kan, bij consensus, bindend advies uitbrengen. In uitvoering van het regeerakkoord wil de overheid op die manier de partners structureel bij het welzijns- en gezondheidsbeleid betrekken.

Eerder deze week werden de resultaten van de Vlaamse werkbaarheidsmonitor 2016 bekendgemaakt voor verschillende deelsectoren in gezondheid en welzijn. Daaruit blijkt dat in de ziekenhuizen risicofactoren voor werkbaar werk veel meer aanwezig zijn dan gemiddeld op de arbeidsmarkt. De werkdruk in de ziekenhuizen nam de afgelopen drie jaar ook bovengemiddeld toe.