Alles over Sciensano

Tijdens uitzonderlijk warme periodes verwacht men oversterfte. Deze zomer waren er twee perioden dat het onafgebroken zeer warm was. Maar met de oversterfte lijkt het mee te vallen, zegt Sciensano.

Het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid (WIV) en het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie (CODA) smelten samen. De ministerraad van 20 juli keurde de opricht ing van een nieuwe instelling goed die de opdrachten van de twee bestaande instellingen overneemt.