Alles over Sarah Morsink

Als een huisarts een patiënt verwijst naar de eerstelijnspsycholoog, kan hij blindelings vertrouwen op diens expertise? Wat is de rol van de netwerken geestelijke gezondheidszorg in de eerstelijnsaanpak? Hoe groeit er een samenwerking tussen de huisarts en de ELP?

De vraag naar psychische zorg nam het voorbije jaar sterk toe. Wachtlijsten groeiden aan. Huisartsen kunnen patiënten met lichte tot matige problemen doorverwijzen naar een eerstelijnspsycholoog . Maar de ELP - terugbetaald door het Riziv - blijft nog te vaak een onbekende.

Om u te helpen

Een digitaal platform voor en door artsen (in spe) met artikels, getuigenissen, opinies, webinars over mentaal welzijn. Doel: de zorgsector menselijker maken. Initiatiefnemers zijn Artsenkrant en Arts in Nood.

Meer info

In the picture

Naar het meest recente dossier