Alles over Rudolph Tanzi

Onderzoek naar een behandeling voor de ziekte van Alzheimer focust al decennialang op het bestrijden van neerslaand amyloïd-b. De resultaten zijn tot nog toe bescheiden, maar onderzoekers geven de moed niet op en passen hun onderzoeksprotocollen aan. Tegelijk groeit het besef dat medicatie die focust op amyloïd-b waarschijnlijk zal moeten worden gecombineerd met geneesmiddelen gericht op andere aangrijpingspunten.

Ondanks luidruchtig protest is het afschaffen van de zesmaandelijkse uurwisselingen nog lang niet in zicht. Nochtans is de overschakeling naar de zomertijd schadelijk voor de gezondheid, zo betoogt prof. Beth Malow op nieuwsite 'The Conversation'.

Om u te helpen

Een digitaal platform voor en door artsen (in spe) met artikels, getuigenissen, opinies, webinars over mentaal welzijn. Doel: de zorgsector menselijker maken. Initiatiefnemers zijn Artsenkrant en Arts in Nood.

Meer info