Alles over RSVZ

Alhoewel u kortelings de pensioengerechtigde leeftijd bereikt denkt u eraan om nog een aantal jaren als arts aan de slag te blijven. Kunt u dan al een wettelijke pensioenuitkering krijgen? Zijn er grenzen aan het bedrag dat u nog als beroepsinkomsten mag ontvangen? Wat gebeurt er als u die grenzen overstijgt?

Een maximaal pensioen wordt berekend op een loopbaan van 45 jaar. Voor een arts is dat niet altijd even voor de hand liggend. Daarom kan het interessant zijn om studiejaren af te kopen om zo tot een volledige loopbaan te komen. Maar hoe en wanneer doe je dat best? We vroegen het aan Alexander Colaert van Alaska Group.

De meeste artsen zijn voorstander van flexibele werkuren om hun werkomstandigheden te verbeteren. Bijna de helft van de vrouwelijke artsen zijn van mening dat ze niet voldoende mogelijkheden hebben om de werkorganisatie aan te passen tijdens de zwangerschap.

Pensioen, uitkeringen in geval van moederschapsrust of arbeidsongeschiktheid ... Als zelfstandig arts moet je zelf zorgen voor je sociale zekerheid. Wat moet je als startend specialist allemaal in orde brengen?