Alles over RSI

Het werk heeft een belangrijke invloed op de gezondheid van het individu, omgekeerd hebben gezondheidsklachten ook een belangrijke impact op het werk dat iemand uitvoert. Arbeidsgerelateerde aandoeningen worden vaak niet herkend door de huisarts. Het niet of laattijdig diagnosticeren leidt tot een minder goede prognose, maar ook tot gemiste kansen qua preventie of aangepast beleid. De huisarts kan door zijn positie in de gezondheidszorg een sleutelrol spelen in vroegdetectie en in een gerichte verwijzing naar de betrokken sociale of medische instanties. Dokter Brecht Verbrugghe zet in zijn masterproef krachtlijnen uit voor de oplossing van deze problematiek.

Uw menig telt!

Hoe blijft u up-to-date van de actualiteit in de gezondheidszorg? Hoe makkelijk of moeilijk vindt u het om de jaarlijkse accrediteringspunten te behalen? Wat is uw toonaangevende medische informatiebron? Heeft u een abonnement op Artsenkrant? Help ons deze prangende vrAAAgen te beantwoorden en u zo in de toekomst steeds op de door u gewenste manier en met de juiste activiteiten te kunnen blijven informeren.

Help ons deze prangende vrAAAgen te beantwoorden!