Alles over Roel Van Giel

"Huisartsen zijn onze partners en vormen een meerwaarde in de strijd tegen corona. We kunnen echter niet verwachten dat ze ook nog eens gegevens gaan intikken. Daarom breiden we de taak van de field agents uit. Ze gaan niet enkel bij mensen aan huis maar zullen ook gegevens van huisartsen en vrijwilligers registreren."

In een open brief doet de voorzitter van Domus Medica zijn beklag over de actuele gang van zaken. Huisartsen hebben zich ingezet in de strijd tegen covid, maar worden onvoldoende ondersteund. 'Het is op!' stelt Roel Van Giel - zijn oproep is mee ondertekend door 51 huisartsenkringen.

De prestaties van de huisartsen en de vergoeding van de medewerkers in de triagecentra is geregeld. Maar voor de infrastructuur en de huisvesting is nog niet in een financiering voorzien. Domus Medica dringt aan op een regeling.

Ook voor de huisartsen luidde 4 mei een nieuwe fase van de pandemiecrisis in. Voortaan moet iedere persoon met een van de hoofdsymptomen van covid-19 (of twee van de minder typerende symptomen) worden getest. Huisartsen nemen de organisatie van deze tests op zich.

Een derde van de triagecentra zal sluiten of de activiteiten verminderen. De bedoeling zou zijn het aantal terug te brengen van 90 naar 60. Dat meldt het VRT-journaal.

Domus Medica-voorzitter Roel Van Giel betreurt de reactie van het Vas op het plan voor de schakelzorg. "Het is de realiteit dat we ons anders zullen moeten organiseren."

Nu COVID-19 ons land heeft bereikt, zijn sommige huisartsen ongerust over de beschikbaarheid van beschermingsmateriaal voor de eerste lijn.

"Het begin van het jaar is onze favoriete periode van goede voornemens. Meer bewegen, gezonder eten, minder stressen, u kent het liedje. Maar, hey! Zijn we niks vergeten? Moeten we ook niet klinken op een verstandige en vooruitziende overheid, eentje die zich sterk maakt voor een fatsoenlijk gezondheidsbeleid?", stelt dr. Roel Van Giel.

Er komen nogal wat reacties op de kritiek die de spoedartsen van BeCEP uitten op de 1733-triage. Opvallendst daarbij misschien wel de reactie van AZ Herentals - een ziekenhuis met spoeddienst. Brugse huisartsen zeggen dat drie jaar ervaring met de 1733-triage de betrouwbaarheid ervan uitwijst.

Artsen in een assisenproces voor euthanasie - Domus Medica betreurt het. Maar een evaluatie van de euthanasiewet had al lang moeten gebeuren omdat het gewoon zo hoort. Dat standpunt verdedigt dokter Roel Van Giel, voorzitter van Domus Medica, in een uitgebreide tekst.

In het Staatsblad van 9 december verscheen het KB dat de criteria voor de geïntegreerde praktijkpremie van 2018 en van 2019 omvat. Huisartsen hebben nu tot 8 maart 2020 om hun premie voor 2018 aan te vragen.

Binnenlandse Zaken startte deze week een campagne om de agressie tegen artsen aan de kaak te stellen. Het is de laatste van een aantal acties. Hoewel de agressie actueel blijft, dreigt het thema ondanks alles weer op de achtergrond te raken.

VERVOLG COVER Harde maatregelen van de overheid inzake zerotolerantie voor agressie tegenover artsen en andere zorgverleners kwamen er nog niet. Een treintje is aan het rollen gebracht tegen een slakkengang.

VERVOLG BLZ. 1 Om de capaciteit en de aantrekkelijkheid van huisartsenpraktijken te vergroten, moet er volgens Roel Van Giel ook verpleegkundige ondersteuning komen. "Zoals in diabeteskliniek de diabetesverpleegkundige ook een groot deel van de follow-up van patiënten op zich neemt."