Alles over Rode Kruis-Vlaanderen

"Zowel in de coronapandemie als bij de overstromingsramp die meer dan 260 Waalse gemeenten trof, werd de discussie snel communautair geladen. Dat bemoeilijkt, zo niet voorkomt, een objectieve functionele analyse." Dat zei professor Philippe Vandekerckhove, CEO van Rode Kruis-Vlaanderen op het symposium van het Vlaams Artsenverbond zaterdag jongstleden.

Zaterdag jongstleden werden Anne-Sophie Vandenecker en Eline Daelemans in Antwerpen op de Huisartsenconferentie van Domus Medica letterlijk in de bloemetjes gezet. Ze ontvingen de Prijs van de Jonge Huisarts powered by Artsenkrant en gefinancierd door Rode Kruis-Vlaanderen. De prijs, een beeldje en een bedrag van 5.000 euro kregen ze voor hun scriptie 'Op zoek naar de huisartsenidentiteit'.

De nooit geziene overstromingen die vooral het zuiden van het land troffen, laten niemand onberoerd. Met als motto 'helpen helpt' hebben het Rode Kruis-Vlaanderen en Croix-Rouge de Belgique de handen in elkaar geslagen om de noodhulp te coördineren.

Eline Daelemans en Anne-Sophie Vandenecker winnen de Prijs van de Jonge Huisarts 2021. Met de prijs, een geldbedrag van 5.000 euro geschonken door Rode Kruis-Vlaanderen, bekroont Artsenkrant elk jaar een masterproef huisartsgeneeskunde. Het tweetal onderzocht hoe de professionele huisartsenidentiteit tot stand komt en welke factoren hierbij een rol spelen.

Genezen, mannelijke covid-19-patiënten die minder dan twee maand geleden een positieve coronatest aflegden, wordt gevraagd zich als plasmadonor te registreren bij Rode Kruis-Vlaanderen. Omdat artsen in rechtstreeks contact staan met patiënten vraagt de organisatie hen uitdrukkelijk de oproep mee te ondersteunen. Dokters vormen een cruciale schakel, zo luidt het.

Covid-19 heeft een fikse impact gehad op Rode Kruis-Vlaanderen. Reguliere activiteiten gingen in lockdown. Tal van bijkomende activiteiten moesten ontplooid worden. In een exclusief gesprek met Artsenkrant vertelt afgevaardigd bestuurder Philippe Vandekerckhove hoe zijn organisatie zich de voorbije drie maanden heeft geweerd. "Ik ben fier op mijn medewerkers en op onze duizenden vrijwilligers."

Een epidemie en bijhorende lockdown, het doet iets met een bevolking en dat inspireerde menig onderzoeker. De afgelopen maanden werden heel wat covid-19-gerelateerde enquêtes, studies, rapporten, barometers... opgestart en evenveel resultaten gepubliceerd. Een selectie.

De seroprevalentie van Sars-CoV-2-antistoffen stijgt niet meer in de Belgische bevolking. Sinds half april blijft dit percentage steken op - het bedraagt nu 4,7%.

VRIJWILLIGERS De Vlaamse apothekers willen Rode Kruis-Vlaanderen een hart onder de riem steken en schenken een deel van de opbrengst van de verkoop van mondmaskers aan de organisatie.

"Niettegenstaande mijn dagelijkse inzet, blijkt de erkenning hiervoor heel laag te zijn", schrijft dr. Ilse Six. Ze hoopt dat de samenleving na de coronacrisis zijn waardering laat blijken voor artsen die zich inzetten voor ziektepreventie.

ARTSEN GEZOCHT Binnen de Dienst voor het Bloed en Humanitaire Diensten herbergt Rode Kruis Vlaanderen ook twee wetenschappelijke onderzoekscentra. De organisatie is met andere woorden een huis met vele kamers en daarom voortdurend op zoek naar nieuw talent. Niet in het minst zoekt men klinisch biologen, artsen en een manager medische donorzaken.

Drie vierde van de hiv-besmettingen bij mannelijke bloeddonoren houdt verband met Mannen die Seks hebben met Mannen (MSM). Samen met vrouwelijke donoren die seks hadden met mannen uit landen waar hiv in verhouding meer voorkomt, vormen zij het gros van de hiv-besmettingen bij bloeddonoren.

Eerder dit jaar stelde Artsenkrant een top 100 samen van de invloedrijkste personen in de gezondheidszorg. Nu trekken we met de vraag 'Wat betekent invloed voor u?' naar een aantal van hen. In deze eerste aflevering spraken we met Philippe Vandekerckhove, klinisch bioloog en gedelegeerd bestuurder Rode Kruis-Vlaanderen.