Alles over Robert Rutsaert

Frederik Deman reageerde namens Vaso geërgerd op het ASGB-standpunt om de regeling voor de pensioenbijdragen voor assistenten opnieuw te bekijken. Laat ons in hemelsnaam mee aan tafel zitten, luidt de roep van de artsen-specialisten in opleiding.

"De Nationale Commissie is het erover eens dat we het voorstel voor pensioenopbouw voor de aso's en haio's opnieuw moeten bekijken. Er komt een werkgroep waarop ook de artsen in opleiding zijn uitgenodigd."

Tot nu toe was het een geriater verboden om gedurende vijf dagen een toezichtshonorarium aan te rekenen na een (kleine) heelkundige ingreep bij een geriatrische patiënt. Een recent KB schaft die immuniteitsperiode nu af. Volgens berekeningen van het Algemeen Syndicaat betekent dit voor heel wat geriatriediensten een aanzienlijke opwaardering.