Alles over Riziv

Gezondheidszorg neemt een belangrijke plaats in in het regeerakkoord tussen de zeven zogeheten Vivaldi-partijen. Er is wel gewaakt over de continuïteit. En er is, ondanks de crisistijd, geld.

Het Riziv schrijft een openbare aanbesteding uit voor Clinical Decision Support in de huisartsendossiers. Het beoogt CDS in drie projecten: aanvragen van klinische biologie, van medische beeldvorming en voorschrijven van antibiotica. Artsenkrant berichtte daarover op haar website (3 september). Professor emeritus Jan Van Damme (KU Leuven) zegt dat CDS in het elektronische dossier eigenlijk al decennialang bestaat, en trekt er een essentiële les uit.

"Het medisch syndicalisme zit in slechte papieren, er is weinig verjonging, er is een bedroevend lage opkomst bij de medische verkiezingen en er heerst een sterk 'onbekend is onbemind'-gehalte bij vele artsen", schrijft Thomas Gevaert. "Om aantrekkelijk en relevant te blijven moeten we ons als medisch syndicalisten herbronnen en heruitvinden."

Vanaf 1 oktober geldt voor medische software de verplichting om de Recip-e connector v4 te implementeren. Dat maakt dat u de standaardduur van de geldigheidheid van het voorschrift (=drie maanden) kunt aanpassen, tot maximum één jaar. Dat is, als uw software al echt up-to-date is.

Gezondheidseconoom Lieven Annemans maakt sinds kort deel uit van Celeval, de evaluatiecel die de regering advies moet geven over covid-19. Vergeleken met de situatie in april-mei is er nu eerder sprake van een 'tweede heropflakkering' van de pandemie, stelt hij.

Gezondheidszorg staat bovenaan in het regeerakkoord. De aantredende regering beschrijft eerst hoe ze de coronacrisis wil aanpakken: van crisismanagement naar risicomanagement. De programmapunten voor gezondheidszorg in het algemeen sluiten daar dan bij aan.

Het Riziv stelt een ultimatum aan de softwareontwikkelaars over de nieuwe versie van Recip-e. Dat bleek op de Nationale Commissie van maandag 28 september. Andere thema's: huisartsenposten in de week, de begroting 2021 en het 'voorschriftloze' griepvaccin bij de apotheker.

Op de Nationale Commissie van 14 september kwam de financiering van wachtposten ter sprake. Nogal wat definitieve beslissingen werden opnieuw doorgeschoven.

Het Riziv voert een punt van het akkoord artsen-ziekenfondsen uit voor de oogartsen. De aanpassing aan de codes voor het teleconsult van huisartsen, zou op 28 september het licht op groen moeten krijgen.

Andere jaren is september de maand waarin vanuit het Riziv een voorstel wordt gelanceerd voor de gezondheidsbegroting. Dat wordt dit jaar een erg moeilijke oefening. Er wordt trouwens nog volop gesleuteld aan de begroting 2020 - Marc Moens heeft daarover een boodschap voor de Medische Raden in ziekenhuizen.

"Het overheidskader rond sommige medical devices raakte de jongste maanden in een stroomversnelling. Belangrijke stappen werden gezet inzake digitale toepassingen. En het wettelijk kader rond STHA komt eraan. Deze ontwikkelingen maken meer waardegedreven zorg mogelijk."

Het aantal mHealth-toepassingen met een Belgisch label dat over het eHealth-platform met de dossiers van zorgverleners kan communiceren, althans in principe, neemt toe. Van de 22 gevalideerde toepassingen hebben er vijf het kwaliteitslabel M2 gekregen.

"Apothekers willen samenwerken met huisartsen, maar samenwerken is niet een ander beroep stelselmatig uithollen", schrijft Michel De Munck.

Als 72% van de huisartsen een prestatie verkeerd aanrekent, kan men dan niet eerst beter eens navraag doen wat er juist aan de hand is?

Er komen nieuwe, aparte nomenclatuurnummers voor een consultatie van de zogenaamde 'kleine specialismen'. De algemene nomenclatuurnummers 101290 en 102535 (samen met de niet-geaccrediteerde versies 101275 en 102012) worden opgesplitst.

De coronapandemie heeft een aanzienlijke impact op alle sectoren in ons land. De gezondheidszorg blijft niet gespaard. Het Riziv analyseert de impact van covid-19 op de terugbetaling voor zorgverstrekkingen aan de hand van een reeks rapporten. Het eerste is nu klaar.

Het Riziv heeft een eerste rapport klaar over de impact van covid-19 op de terugbetalingen voor gezondheidszorg. De cijfers liggen een pak lager dan het bedrag van een half miljard dat eerder de ronde deed.