Alles over Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen

Alhoewel u kortelings de pensioengerechtigde leeftijd bereikt denkt u eraan om nog een aantal jaren als arts aan de slag te blijven. Kunt u dan al een wettelijke pensioenuitkering krijgen? Zijn er grenzen aan het bedrag dat u nog als beroepsinkomsten mag ontvangen? Wat gebeurt er als u die grenzen overstijgt?