Alles over Repetitive Strain Injuries

Het werk heeft een belangrijke invloed op de gezondheid van het individu, omgekeerd hebben gezondheidsklachten ook een belangrijke impact op het werk dat iemand uitvoert. Arbeidsgerelateerde aandoeningen worden vaak niet herkend door de huisarts. Het niet of laattijdig diagnosticeren leidt tot een minder goede prognose, maar ook tot gemiste kansen qua preventie of aangepast beleid. De huisarts kan door zijn positie in de gezondheidszorg een sleutelrol spelen in vroegdetectie en in een gerichte verwijzing naar de betrokken sociale of medische instanties. Dokter Brecht Verbrugghe zet in zijn masterproef krachtlijnen uit voor de oplossing van deze problematiek.