Alles over Recip-e

Het Riziv meldt dat Paris beschikbaar is. Paris is de webtoepassing waarmee artsen zonder elektronisch patiëntendossier Recip-e kunnen gebruiken. Maar niet alle artsen voor wie het bedoeld is, zullen al met Paris aan de slag kunnen gaan. En dat lukt vandaag ook met het e-Attest nog niet.

Gisterenochtend besliste het Verzekeringscomité om Recip-e maar pas vanaf 1 juni verplicht te maken. Maar belangrijk zijn de uitzonderingen. Artsen van 62 jaar of ouder kunnen op papier blijven voorschrijven. Ook op huisbezoek en in woonzorgcentra kan de huisarts een papieren voorschrift blijven afleveren.

Domus Medica/AADM schaart zich grotendeels achter het voorstel voor een selectieve indexering. Waar Recip-e en de informatisering van de gezondheidszorg volgens dit syndicaat vooral nood aan hebben, is een systematische aanpak.

In de laatste Artsenkrant publiceerde we de resultaten van een enquête naar het gebruik van e-health-diensten door artsen en apothekers, en de tevredenheid bij deze gebruikersgroepen over de aangeboden diensten. Hoe gebruiken apothekers de communicatiemogelijkheden met artsen eigenlijk? We beloofden u ook de originele tekst met alle resultaten die we kregen.