Alles over RBSS

Het Koninklijk Belgisch Genootschap voor Heelkunde (RBSS) en de Belgische Groep voor Endoscopische Chirurgie (BGES) roepen patiënten op om hun symptomen niet te gemakkelijk aan de alomtegenwoordige Covid-19-pandemie toe te schrijven. Ze vragen collega's in de eerste lijn om bij twijfel hun patiënten naar de spoedgevallen door te verwijzen.