Alles over Radboudumc

Het Zweedse Karolinska Instituut zit halverwege zijn transitieproces. Met de afschaffing van traditionele diensten als chirurgie en oncologie en de invoering van thematische patiëntpaden, wil de Nederlandse CEO Melvin Samsom 'zijn' ziekenhuis naar de toekomst leiden. "Het ziekenhuis zoals we dat nu kennen, loopt tegen het einde van zijn houdbaarheid aan."

Uiteraard zijn foutmeldingsystemen in ziekenhuizen onontbeerlijk, maar in welke mate is er een verschil in het soort fouten en hun oorzaken, tussen verschillende afdelingen? In een recente studie pleiten Nederlandse onderzoekers voor afzonderlijke incidentregistratiesystemen per afdeling. "Die leveren specifiekere informatie op waardoor verbeteringen makkelijker kunnen doorgevoerd worden."

Om u te helpen

Een digitaal platform voor en door artsen (in spe) met artikels, getuigenissen, opinies, webinars over mentaal welzijn. Doel: de zorgsector menselijker maken. Initiatiefnemers zijn Artsenkrant en Arts in Nood.

Meer info