Alles over Raad van State

De Vlaamse regering keurt een budget van een klein miljoen euro goed voor de Zorgraden in de strijd tegen de covidpandemie. Ook onderschrijft ze het samenwerkingsakkoord voor de contact tracing.

"Als huisarts zijn we de voorbije weken al dikwijls van onze stoel gevallen. We dachten dat we het dieptepunt van appreciatie voor de huisartsen door de Vlaamse en federale overheid bereikt hadden, maar het kon dus nog erger", schrijft huisarts, kringsecretaris en medisch coördinator van triagepunt Lochristi Anneleen Van Conkelberge. Ze schreef de afgelopen coronaweken al twee brieven naar de beleidsmakers. In deze brief richt ze zich tot Vlaams minister van Volksgezondheid, Welzijn en Gezin Wouter Beke (CD&V) en Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA).

De Euthanasiecommissie meldt een recordaantal van 2.655 euthanasie-aangiften in 2019. Na een klaarblijkelijke stagnering in de periode 2014-2016, was er in 2017 een significante toename met 13% van het aantal ingediende documenten. Na opnieuw een stagnatie in 2018, doet er zich nu weer een toename voor van meer dan 12% in een jaar tijd.

In 2018 stonden 57 mensen een nier af en 33 een deel van hun lever. Om levende donoren niet te ontmoedigen maakt minister De Block dat mensen die deze altruïstiche daad stellen minder remgeld zullen betalen.

De Belgische Beroepsvereniging van Oogheelkundigen (BBO) en het Oogartsensyndicaat (SOOS) gaan bij de Raad van State in beroep tegen het KB van 27 februari 2019 betreffende het beroep van orthoptist-optometrist.

Het aso-volgend budget voor pedagogische begeleiding komt er dit jaar, als de Raad van State het licht op groen zet voor de publicatie van het KB hierover. De Nationale Commissie besprak het voorstel op maandag 29 april.

De adviezen van de planningscommissie waarop de ministerraad zich beroept om in 2019 alle artsen een Riziv-nummer toe te kennen, kwamen slechts met een heel nipte meerderheid tot stand.

Donderdag staat het wetsontwerp over de ziekenhuisnetwerken opnieuw op de parlementaire agenda. In december besloot de Kamer nog een nieuw advies te vragen aan de Raad van State. Dat advies is ondertussen bekend.

Clinical Update

In the picture

Met het nascholingsprogramma AK Academy kunnen artsen hun kennis aanscherpen voor de praktijk van alledag.

Ontdek alle dossiers

Om u te helpen

Een digitaal platform voor en door artsen (in spe) met artikels, getuigenissen, opinies, webinars over mentaal welzijn. Doel: de zorgsector menselijker maken. Initiatiefnemers zijn Artsenkrant en Arts in Nood.

Meer info