Alles over PROMS

Dit najaar vond - langs virtuele weg - het eerste symposium van de SSBe (Spine Society of Belgium) plaats, onder de hoofding 'ID (interdisciplinary) Spine 2020'. Orthopedisten, neurochirurgen, specialisten fysische geneeskunde en anesthesist-algologen uit verschillende ziekenhuizen verduidelijkten hoe het multidisciplinaire werk in hun centrum wordt georganiseerd.

HEALTHCARE MANAGER PROMs en PREMs (zie kader) kunnen waardevolle instrumenten zijn om de kwaliteit van de patiëntenzorg en de tevredenheid van de patiënten te verbeteren. De implementatie ervan vergt echter heel wat - personele - middelen. Healthcare managers kunnen een belangrijke rol spelen.

Om u te helpen

Een digitaal platform voor en door artsen (in spe) met artikels, getuigenissen, opinies, webinars over mentaal welzijn. Doel: de zorgsector menselijker maken. Initiatiefnemers zijn Artsenkrant en Arts in Nood.

Meer info

In the picture

Naar het meest recente dossier