Alles over Philippe Alliet

De diensthoofden pleiten voor toenemende preventie en het afwegen van elke coronamaatregel t.o.v. het psychisch en sociaal welzijn van kinderen. Daarnaast willen ze de zorg in de kinderpsychiatrische instellingen uitgebreid zien. "En een versterking van meer laagdrempelige maar levensnoodzakelijke psychopedagogische ondersteuning in het zorgprogramma pediatrie."