Alles over Perez-Ruiz F.

REUMATOLOGIE De HOPE-studie heeft aangetoond dat prednisolon 10 mg/d gedurende zes weken de pijn en het functioneren verbetert bij patiënten met een zeer inflammatoire, erosieve artrose van de handen. Het letterwoord van de studie is dan ook ten volle gewettigd. Onze therapeutische mogelijkheden bij dergelijke patiënten zijn immers uiterst beperkt.