Alles over Pedro Facon

Conflictbemiddeling in het ziekenhuis

Ziekenhuizen zijn van nature een plek waar conflicten heersen, en niet zozeer verzoening. Dat stelt Edouard Couty, die in opdracht van de Franse overheid ernstige conflicten in ziekenhuizen moet pogen op te lossen. "Geen enkele arts blijft gespaard van een conflict of pestgedrag", vertelt hij aan Le Quotidien du médecin. In ons land bestaat zulke bemiddeling ook.

'Eerste erkenning ziekenhuisnetwerken niet voor eind 2019'

"Ideaal kan de wet op de ziekenhuisnetwerken rond Pasen politiek worden goedgekeurd. We nodigen de deelstaten uit om na te denken over eventuele erkenningsnormen. Het werkveld kan zich voorbereiden. Maar als ik vandaag een retroplanning maak, dan is de eerste erkenning ziekenhuisnetwerken er niet voor eind 2019. Dat is ontnuchterend, ja." Aldus Pedro Facon, directeur-generaal gezondheidszorg bij de FOD Volksgezondheid in Zorgwijzer.

'Piramide' moet medische apps helpen beoordelen

In aanloop van de definitieve evaluatie van de pilootprojecten mhealth, geeft het kabinet De Block een inkijk in de manier waarop medische apps beoordeeld zullen worden. Een zogenaamde 'validatiepiramide' moet toelaten te analyseren of, en zo ja welke plaats een mobiele toepassing kan krijgen in de reguliere gezondheidszorg.

De poppetjes

De gezondheidszorg staat aan de vooravond van ingrijpende wijzigingen. De werven van Maggie De Block zijn bekend: netwerken, KB78, nomenclatuur, ziekenhuis-financiering... Of die hervormingen er deze legislatuur ook komen, is nog de vraag.

Wie wordt de eerste 'Specialist van het jaar'?

Voor het eerst organiseren Artsenkrant en Le Journal du Médecin dit jaar in samenwerking met het Verbond der Belgische beroepsverenigingen van artsen-specialisten (VBS) de prijs 'Specialist van het jaar'. We zoeken een arts die op wetenschappelijk, praktisch of maatschappelijk vlak een meerwaarde biedt. Daarvoor werden objectieve criteria uitgewerkt. Elke arts-specialist komt in aanmerking, ongeacht de setting waarin hij/zij werkt.

De patiënt heeft ook recht op een single sign-on

Tegen eind van dit jaar moet de patiënt toegang krijgen tot al zijn gezondheidgegevens. Er komt tegen dan een centrale portaal van de overheid. Dat voornemen herhaalde Pedro Facon dinsdag op ICT4Care - het jaarlijkse congres van de informatieverpleegkundigen.

Leegloop op het kabinet van minister De Block

Nadat eerder adjunct-kabinetschef Brieuc Van Damme en kabinetschef Pedro Facon andere oorden opzochten, is het nu de beurt aan Frank Ponsaert. De adviseur gespecialiseerd in e-health verlaat het kabinet van minister van sociale zaken en volksgezondheid Maggie De Block op 15 mei.

Chris Decoster na lange carrière uitgewuifd

Met een druk bijgewoond symposium werd vorige vrijdag afscheid genomen van Chris Decoster, directeur-generaal gezondheidszorg en voorzitter a.i. van de FOD volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu. Hij werkte samen met 16 ministers en gaat eind januari met pensioen.

KB 78: piramide wordt bloem, arts behoudt centrale plaats

In de toekomst wordt de gezondheidszorg niet langer piramidaal -met de arts als leidende figuur bovenaan- georganiseerd. Voortaan geldt de metafoor van de bloem: de patiënt is de kern, de zorgverstrekkers zijn de bloemblaadjes rondom hem. Dokters behouden wel hun centrale plaats in de gezondheidszorg: ze stellen de diagnose en maken het voorschrift.