Alles over PDF

In tijden van toenemende digitalisering kan het soms een verademing zijn om meer 'traditioneel' een beroep te doen op pen en papier. Ook therapeuten grijpen daarom geregeld terug naar een schrift of een A4-tje met een standaardoefening om een cliënt een huiswerkopdracht mee te geven. Vervelende logins, veiligheidsrisico's of technische problemen worden zo vlot vermeden. Als het aantal oefeningen waar je geregeld een beroep op doet echter toeneemt, blijkt zo'n aanpak al snel chaotisch en omslachtig.

Om u te helpen

Een digitaal platform voor en door artsen (in spe) met artikels, getuigenissen, opinies, webinars over mentaal welzijn. Doel: de zorgsector menselijker maken. Initiatiefnemers zijn Artsenkrant en Arts in Nood.

Meer info