Alles over PCI

CARDIOLOGIE Ongeveer 5-7% van de patiënten die een coronaire stenting ondergaan, hebben ook voorkamerfibrillatie. Over de keuze voor de meest optimale antitrombotische therapie voor deze patiënten wordt al jaren onderzoek gedaan.