Alles over Paul Herijgers

"Inhoudelijk is dit geen goed akkoord. Het kan wel de basis vormen voor een goed akkoord. Ik heb een genuanceerde mening maar sterke reserves." Aldus professor Paul Herijgers, decaan van de faculteit geneeskunde (KU Leuven) en lid van de federale planningscommissie.

"Dat Vlaanderen argwanend is, is verklaarbaar. Het akkoord trekt de stok achter de deur bij voorbaat terug, neemt als norm dat een Franstalige arts een vijfde minder werkt dan een Vlaamse arts en er is geen 'feedback loop' over de 'deperditie', het 'verlies' tijdens de opleiding."

Vanochtend vond de startvergadering plaats van de Vlaamse Planningscommissie. Tijdens de vergadering werd de Leuvense decaan, professor Paul Herijgers als voorzitter verkozen. Dokter Marc Moens (VAS) is ondervoorzitter voor de kamer van artsen-specialisten en huisartsen.

Voor haar januari-nummer van Zorgwijzer bracht Zorgnet-Icuro de decanen van de vijf faculteiten geneeskunde in Vlaanderen samen voor een gesprek. Naast de impact van de coronacrisis op (de kwaliteit van) de opleiding geneeskunde, kwam ook de politieke aanpak van de pandemie aan bod.

Professor Paul Herijgers (cardiale heelkunde) werd voor een tweede termijn van vier jaar herkozen tot decaan van de faculteit geneeskunde van de KU Leuven. Een echte verrassing is dat niet aangezien hij de enige kandidaat was. Wel kreeg dokter Herijgers vrijwel alle stemmen achter zijn naam.

Het is ondertussen al iets meer dan 50 jaar, maar goed. Bij de Universitaire Pers Leuven is het boek 'Van mensen en muizen' van Liesbet Nys van de persen gerold. Daarin wordt uitvoerig het verhaal gebracht van de Nederlandstalige faculteit geneeskunde van de Leuvense universiteit in de voorbije 50 jaren. Te beginnen bij de woelige jaren 1960 toen de unitaire Leuvense universiteit gesplitst werd tot de verkiezing van hartchirurg Paul Herijgers in mei 2016 als elfde decaan van de autonome Nederlandstalige faculteit.

Uw menig telt!

Hoe blijft u up-to-date van de actualiteit in de gezondheidszorg? Hoe makkelijk of moeilijk vindt u het om de jaarlijkse accrediteringspunten te behalen? Wat is uw toonaangevende medische informatiebron? Heeft u een abonnement op Artsenkrant? Help ons deze prangende vrAAAgen te beantwoorden en u zo in de toekomst steeds op de door u gewenste manier en met de juiste activiteiten te kunnen blijven informeren.

Help ons deze prangende vrAAAgen te beantwoorden!