Alles over patiëntenrechten

De Orde plaatste enkele kanttekeningen bij de vrije artsenkeuze van geïnterneerden in Forensische Psychiatrische Centra, en onderstreept nog eens dat een behandeling van een wilsbekwame patiënt - ook van een geïnterneerde - alleen mogelijk is met zijn toestemming.

Sommige patiënten nemen het gesprek met de arts op om nadien alle informatie beter te kunnen verwerken. De Orde wijst erop dat dat niet in het geheim kan.

Om u te helpen

Een digitaal platform voor en door artsen (in spe) met artikels, getuigenissen, opinies, webinars over mentaal welzijn. Doel: de zorgsector menselijker maken. Initiatiefnemers zijn Artsenkrant en Arts in Nood.

Meer info