Alles over Palliatieve zorg

De Dienst Geneeskundige Evaluatie en Controle analyseerde in 2015 de toekenning van het statuut palliatieve patiënt. Een van de voorwaarden voor dit statuut is dat er wekelijks overleg plaatsvindt tussen de thuisverpleegkundige en de huisarts.

Sinds 8 september is een nieuwe definitie van palliatieve zorg van kracht. Of een patiënt recht heeft op palliatieve zorg is niet langer afhankelijk van zijn levensverwachting. De inhoud van de zorg wordt ook ruim beschreven.