Alles over Oviedo

Op 4 april 1997, vandaag 25 jaar geleden, werd in Oviedo (Spanje) het Europees Verdrag voor de bescherming van de rechten van de mens en de menselijke waardigheid bij de toepassing van de biogeneeskunde ondertekend door 21 van de toen 40 lidstaten van de Raad van Europa. Het staat bekend als het Verdrag Rechten van de Mens en Biogeneeskunde, kortweg Biogeneeskunde Verdrag.

Om u te helpen

Een digitaal platform voor en door artsen (in spe) met artikels, getuigenissen, opinies, webinars over mentaal welzijn. Doel: de zorgsector menselijker maken. Initiatiefnemers zijn Artsenkrant en Arts in Nood.

Meer info