Alles over Overlegcomité WVG

De Vlaamse regering heeft een decreet klaar over het Overlegcomité WVG. Dat tripartite-overlegorgaan kan, bij consensus, bindend advies uitbrengen. In uitvoering van het regeerakkoord wil de overheid op die manier de partners structureel bij het welzijns- en gezondheidsbeleid betrekken.