Alles over Orde der Geneesheren

Geneeskunde voor het Volk gaat vanaf heden haar verplichte bijdrage aan de Orde der Geneesheren betalen. Blijkbaar was dit voor de voltallige pers wereldnieuws...

Zelf ben ik meer dan 20 jaar actief bij de Orde der Geneesheren, eerst bij de Provinciale Raad , nadien bij de Nationale Raad en momenteel bij de Raad van Beroep. Gedurende twintig jaar werden reeds voorstellen en suggesties gedaan om de Orde der Geneesheren te hervormen en aan te passen of zelfs af te schaffen.

Het nieuw opgestarte Arts in Nood voorziet in een behoefte, daar moet geen tekeningetje bij. Wat er bekend is over opgebrande, depressieve en suïcidale artsen is meer dan reden genoeg voor ongerustheid. Allicht bevinden we ons aan de vooravond van fundamentele wijzigingen in de gezondheidszorg. Dergelijk tijdsgewricht maakt artsen, vooral huisartsen, extra kwetsbaar.