Alles over Onafhankelijke Ziekenfondsen

In juni krijgen de syndicale artsenverkiezingen hun beslag. In een zesdelige reeks zoomt Artsenkrant in op de kiescampagne. Daarbij kunnen we niet naast de vaststelling dat steeds minder artsen hun stem uitbrengen op een doktersvakbond. Vijf jaar geleden ging het over amper 23% van het medisch korps. Hoe kan daaraan iets gedaan worden? In deze reeks geven een aantal belangrijke stakeholders uit de gezondheidszorg hun visie op de manier waarop artsen aan het Vlaamse en federale gezondheidsbeleid kunnen participeren. In deze tweede aflevering brengen de Onafhankelijke Ziekenfondsen en het ASGB hun standpunt.

Hen motiveren om meer met gezondheid bezig te zijn? Daarvoor kijken jongeren in de eerste plaats naar familie en vrienden, maar ook de huisarts kennen ze een belangrijke rol toe. Uiteraard bij ziekte, maar ook als het gaat over onveilige seks, soa's, anticonceptie en slaapproblemen blijkt de dokter een relevante gesprekspartner voor jongeren.

Voelen jongeren zich gezond? Wat zijn hun zorgen? Vinden ze de nodige (en juiste) informatie? Welke organisaties ondersteunen jongeren? Op woensdag 30 november organiseren de Onafhankelijke Ziekenfondsen een symposium rond de gezondheid van jongeren.

Eén op de 15 kinderen in België heeft een speciale zorgnood. Tien procent van de gezinnen telt minstens één kind met een speciale zorgnood. Dat heeft impact op de ouders. Ze zijn vaker invalide of blijven omwille van ziekte vaker afwezig op het werk dan ouders zonder kinderen met een speciale zorgnood. Dat komt naar voren uit een studie van de Onafhankelijke Ziekenfondsen.

In 2021 subsidieerde de overheid de vijf 'klassieke' ziekenfondsen -CM, het socialistisch ziekenfonds, LOZ, Liberale landsbond en Neutrale Ziekenfondsen- in totaal voor 1,121 miljard euro. Dat bedrag steeg met 3,31% tegenover 2020. De CM is koploper en slokt met bijna 454 miljoen (40,54%) het grootste deel van de dotatie op.

"Het is niet logisch dat de bestaande regelgeving discrimineert en dat zelfstandigen minder vlot aan de slag kunnen gaan dan bedienden. We stellen ons hier ook vragen bij maar als ziekenfonds moeten we de wet volgen."

De meerderheid van de 12- tot 18-jarigen krijgt zijn eerste voorschrift voor een antidepressivum van een huisarts (45%) of een psychiater (42%). Op ruime afstand volgen neurologen (6,7%) en pediaters (2,6%). Over het algemeen ligt het gebruik van antidepressiva in deze leeftijdscategorie laag.

Een toename van 5 microgram stikstofdioxide per kubieke meter lucht zou het risico op arbeidsongeschiktheid met 4,2% verhogen. En het risico zou met 3,2% stijgen wanneer er een toename is van 0,5 microgram zwarte koolstof per kubieke meter.

Vier op de tien 75-plussers gebruikt minstens vijf geneesmiddelen voor een lange periode. In twee op de vijf gevallen zijn minstens drie artsen betrokken bij het voorschrijven van geneesmiddelen. Bij een op de vijf ouderen zijn dit zelfs minstens vier artsen.

Het is pover gesteld met de kennis van Belgen over hormoonverstoorders, en de gezondheidsrisico's die ze met zich meebrengen. Dat concluderen de Onafhankelijke Ziekenfondsen uit een recente bevraging bij 1.000 personen. Drie op de vier bevraagden verwachten dat artsen of apothekers hen over de problematiek informeren.

Volgende week lanceren de ziekenfondsen een campagne om patiënten en artsen warm te maken voor eFact en eAttest. "Bedoeling is om het gebruik ervan te verplichten, met uiteraard enkele uitzonderingen", zegt Xavier Brenez, topman van de Onafhankelijke Ziekenfondsen.

Op 25 april organiseert de Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen een tweetalig debat over de rol van de huisartsen in de gezondheidszorg.

Om u te helpen

Een digitaal platform voor en door artsen (in spe) met artikels, getuigenissen, opinies, webinars over mentaal welzijn. Doel: de zorgsector menselijker maken. Initiatiefnemers zijn Artsenkrant en Arts in Nood.

Meer info