Alles over Onafhankelijke Ziekenfondsen

"Het is niet logisch dat de bestaande regelgeving discrimineert en dat zelfstandigen minder vlot aan de slag kunnen gaan dan bedienden. We stellen ons hier ook vragen bij maar als ziekenfonds moeten we de wet volgen."

De meerderheid van de 12- tot 18-jarigen krijgt zijn eerste voorschrift voor een antidepressivum van een huisarts (45%) of een psychiater (42%). Op ruime afstand volgen neurologen (6,7%) en pediaters (2,6%). Over het algemeen ligt het gebruik van antidepressiva in deze leeftijdscategorie laag.

Een toename van 5 microgram stikstofdioxide per kubieke meter lucht zou het risico op arbeidsongeschiktheid met 4,2% verhogen. En het risico zou met 3,2% stijgen wanneer er een toename is van 0,5 microgram zwarte koolstof per kubieke meter.

Vier op de tien 75-plussers gebruikt minstens vijf geneesmiddelen voor een lange periode. In twee op de vijf gevallen zijn minstens drie artsen betrokken bij het voorschrijven van geneesmiddelen. Bij een op de vijf ouderen zijn dit zelfs minstens vier artsen.

Het is pover gesteld met de kennis van Belgen over hormoonverstoorders, en de gezondheidsrisico's die ze met zich meebrengen. Dat concluderen de Onafhankelijke Ziekenfondsen uit een recente bevraging bij 1.000 personen. Drie op de vier bevraagden verwachten dat artsen of apothekers hen over de problematiek informeren.

Volgende week lanceren de ziekenfondsen een campagne om patiënten en artsen warm te maken voor eFact en eAttest. "Bedoeling is om het gebruik ervan te verplichten, met uiteraard enkele uitzonderingen", zegt Xavier Brenez, topman van de Onafhankelijke Ziekenfondsen.

Op 25 april organiseert de Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen een tweetalig debat over de rol van de huisartsen in de gezondheidszorg.

Zorgverleners die zwangere vrouwen begeleiden spelen een belangrijke rol in het informeren van hun patiënten over de voordelen en risico's van elk geneesmiddel. Dat zeggen de Onafhankelijke Ziekenfondsen op basis van een analyse van de administratieve gegevens van terugbetaalde geneesmiddelen bij 63.736 zwangere vrouwen. Daaruit blijkt dat in 7% van de zwangerschappen vrouwen medicatie hebben genomen die potentieel schadelijk zou kunnen zijn voor de foetus, of die afwijkingen zou kunnen veroorzaken.

In zes jaar tijd steeg het aantal terugbetaalde operaties bij mensen met obesitas met maar liefst 82%. Dat blijkt uit een studie van 2.589 tegemoetkomingen door de Onafhankelijke Ziekenfondsen.

De pediaters zijn te braaf. Zo mocht ik lezen in Artsenkrant, naar aanleiding van het congres dat de Onafhankelijke Ziekenfondsen organiseerden over pediatrische zorg in brede zin. Ik wil dat geenszins betwisten, daar ik huisarts ben en schoenmakers best bij hun leest blijven.

De kindergeneeskunde is een erg uiteenlopende discipline, de ene keer op de eerste, dan weer op de bijna derde lijn, binnen en buiten het ziekenhuis. Subspecialiteiten gaan van prenatale tot neonatale zorg, met inbegrip van fundamenteel onderzoek. Een uitgebreid en complex takenpakket waar maar een karig ereloon tegenover staat, meteen ook de verklaring voor de leegloop van pediaters uit de ziekenhuizen... Zijn de Belgische kinderartsen te braaf?

Op donderdag 24 mei organiseren de Onafhankelijke Ziekenfondsen een studievoormiddag onder het motto 'Pediaters aan het woord'. Bedoeling is om de plaats van de kinderarts in ons steeds veranderende zorgsysteem te omschrijven. Artsenkrant is mediapartner en hoopt op een talrijke opkomst.

De Strategische Adviesraad voor het Welzijns-, Gezondheids- en Gezinsbeleid (SAR WGG) roept op om de sociale gezondheidskloof in Vlaanderen te dichten. Terecht, het is een van de grote uitdagingen van onze gezondheidszorg. Maar waarom dit probleem niet samen met de andere deelstaten aanpakken?