Alles over Onafhankelijke Ziekenfondsen

Zorgverleners die zwangere vrouwen begeleiden spelen een belangrijke rol in het informeren van hun patiënten over de voordelen en risico's van elk geneesmiddel. Dat zeggen de Onafhankelijke Ziekenfondsen op basis van een analyse van de administratieve gegevens van terugbetaalde geneesmiddelen bij 63.736 zwangere vrouwen. Daaruit blijkt dat in 7% van de zwangerschappen vrouwen medicatie hebben genomen die potentieel schadelijk zou kunnen zijn voor de foetus, of die afwijkingen zou kunnen veroorzaken.

In zes jaar tijd steeg het aantal terugbetaalde operaties bij mensen met obesitas met maar liefst 82%. Dat blijkt uit een studie van 2.589 tegemoetkomingen door de Onafhankelijke Ziekenfondsen.

De pediaters zijn te braaf. Zo mocht ik lezen in Artsenkrant, naar aanleiding van het congres dat de Onafhankelijke Ziekenfondsen organiseerden over pediatrische zorg in brede zin. Ik wil dat geenszins betwisten, daar ik huisarts ben en schoenmakers best bij hun leest blijven.

De kindergeneeskunde is een erg uiteenlopende discipline, de ene keer op de eerste, dan weer op de bijna derde lijn, binnen en buiten het ziekenhuis. Subspecialiteiten gaan van prenatale tot neonatale zorg, met inbegrip van fundamenteel onderzoek. Een uitgebreid en complex takenpakket waar maar een karig ereloon tegenover staat, meteen ook de verklaring voor de leegloop van pediaters uit de ziekenhuizen... Zijn de Belgische kinderartsen te braaf?

Op donderdag 24 mei organiseren de Onafhankelijke Ziekenfondsen een studievoormiddag onder het motto 'Pediaters aan het woord'. Bedoeling is om de plaats van de kinderarts in ons steeds veranderende zorgsysteem te omschrijven. Artsenkrant is mediapartner en hoopt op een talrijke opkomst.

De Strategische Adviesraad voor het Welzijns-, Gezondheids- en Gezinsbeleid (SAR WGG) roept op om de sociale gezondheidskloof in Vlaanderen te dichten. Terecht, het is een van de grote uitdagingen van onze gezondheidszorg. Maar waarom dit probleem niet samen met de andere deelstaten aanpakken?

15% van de mensen met burn-out werkt in de zorgsector. En personen die constant in contact staan met 'moeilijke' mensen, bijvoorbeeld patiënten, lopen meer risico op een burn-out. Dat zijn enkele van de bevindingen uit een enquête uitgevoerd op vraag van de Onafhankelijke Ziekenfondsen.

Begin december organiseren LifeTech Brussels, Onafhankelijke Ziekenfondsen, Partena & HealthCare Futurists een hackathon in het kader van gezondheidszorg. De focus ligt op "innovatie".

Een paradigmashift binnen de eerste lijn in Vlaanderen, een andere invulling van het 50 jaar oude 'KB 78' over de uitoefening van de gezondheidsberoepen... : ons zorglandschap is in volle evolutie. Tussen al die hervormingen valt ook de veranderende rol van de apotheker op. Uit een recente enquête van De Apotheker blijkt dat die zelf graag meer en meer de rol van 'gezondheidscoach' wil opnemen. Een tendens die we ook in onze buurlanden terugvinden.

In 2015 had 30% van de voorschriften in ons land betrekking op goedkope geneesmiddelen, een stijging met 6% ten opzichte van 2012. Vergeleken met Duitsland (80%) en Nederland (70%) blijft het aandeel goedkope medicijnen in België echter laag. Dat blijkt uit een studie van de Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen.

Baby's en peuters in ons land krijgen te vaak voorschriftplichtige geneesmidelen toegediend - vooral antibiotica en bronchodilatatoren. Dat schrijven de Onafhankelijke Ziekenfondsen. Belgische kinderen zouden veel meer van die middelen voorgeschreven krijgen dan het geval is in buurlanden Nederland en Duitsland.