Alles over Oeso

De mortaliteit in België door behandelbare oorzaken ligt laag. Onze gezondheidszorg is goed voor mensen met een acute aandoening. Maar wat preventie betreft ligt België onder de Europese middelmaat.

De Europese Commissie publiceerde zijn strategie om het verspreiden van farmaceutische stoffen in het milieu tegen te gaan. Dat mikt op het tegengaan van antibioticaresistentie maar evenzeer de verspreiding van sommige stoffen die het milieu kunnen verstoren.