Alles over NRC

Toen in september de scholen hun deuren weer openden, steeg ook de bezettingsgraad van openbaar vervoer, met soms overvolle bussen tot gevolg. Dat leidde tot bezorgdheid bij buschauffeurs, reizigers en ouders. Hoe groot is het besmettingsrisico op het openbaar vervoer?

Sinds januari 2016 zijn lidstaten van de EU verplicht melding te doen van alle artsen die zich hebben misdragen en het beroep niet meer mogen uitoefenen. In welke mate past België dat systeem toe?

Wat is de gemiddelde overlevingskans van kinderen op pediatrische intensive care units van Belgische ziekenhuizen? Hoe is dat cijfer de jongste jaren geëvolueerd? Hoe zit het met het aantal heropnames? Wat is de gemiddelde verblijfsduur?