Alles over NRC

Sinds januari 2016 zijn lidstaten van de EU verplicht melding te doen van alle artsen die zich hebben misdragen en het beroep niet meer mogen uitoefenen. In welke mate past België dat systeem toe?

Wat is de gemiddelde overlevingskans van kinderen op pediatrische intensive care units van Belgische ziekenhuizen? Hoe is dat cijfer de jongste jaren geëvolueerd? Hoe zit het met het aantal heropnames? Wat is de gemiddelde verblijfsduur?