Alles over Noordzee

Dokter Ingrid Dekelver is duiker en duikerarts en was tot begin dit jaar voorzitster van Nelos, de Nederlandstalige liga voor onderwatersport. Als actief duiker vindt zij het jaarlijks sportmedisch geschiktheidsonderzoek van duikers cruciaal.

De grootste wijsheid hoorde ik in 2016 uit de mond van een terminale patiënt, in een Canvas-human interest programma, opgenomen in het (overigens schitterende) Palliatieve Centrum CODA in Kapellen. Terugblikkend op zijn leven, en al met één voet in het graf, antwoordde een man op de vraag wat nu zijn belangrijkste levensles was (of iets in die aard): "We maken het allemaal veel te ingewikkeld".