Alles over NNT

Recente publicaties in The Lancet doen een jarenlang debat opnieuw opflakkeren. De zopas gepubliceerde studies bevestigen dat een zorgvuldige follow-up van de cholesterolwaarden bij ouderen wel degelijk nuttig is, en dat behandeling van te hoge waarden inderdaad beschermt tegen cardiovasculaire incidenten.