Alles over New Delhi

Bij kinderen met een sepsis, ernstige sepsis of septische shock is de sterfte hoger als antibiotica pas meer dan een uur na de diagnose worden gestart. Antibiotica moeten snel worden toegediend samen met reanimatiemaatregelen.

Om u te helpen

Een digitaal platform voor en door artsen (in spe) met artikels, getuigenissen, opinies, webinars over mentaal welzijn. Doel: de zorgsector menselijker maken. Initiatiefnemers zijn Artsenkrant en Arts in Nood.

Meer info

In the picture

Naar het meest recente dossier