Alles over Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg

De huisartsenzorg is sinds de coronapandemie langdurig veranderd. Dat zegt het Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg (Nivel) op basis van onderzoek naar het soort consulten en aantal huisbezoeken. Zo waren er in Nederland in het voorjaar van 2022 nog steeds meer korte (telefonische/e-mail) consulten in vergelijking met voor de pandemie. Ook leggen huisartsen er minder vaak huisbezoeken af.

Nivel, het Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg, gaat huisartsen feedback geven over de mate waarin zij hun patiënten 'groen' behandelen. Zo zullen zij onder andere de "klimaatimpact" van medicatievoorschriften kunnen vergelijken met die van andere huisartsen en zullen ze informatie krijgen over groenere alternatieven.

Om u te helpen

Een digitaal platform voor en door artsen (in spe) met artikels, getuigenissen, opinies, webinars over mentaal welzijn. Doel: de zorgsector menselijker maken. Initiatiefnemers zijn Artsenkrant en Arts in Nood.

Meer info